medi-call

Tarieven

Een behandeling of onderzoek door een medisch specialist en eventuele verdere behandeling wordt in vrijwel alle gevallen vergoed vanuit de basisverzekering na een verwijzing van een huisarts, een andere zorgverlener of een medisch specialist. Op dit moment worden de diensten van medi-call nog niet vergoed door de zorgverzekeraars. De kosten van medi-call zijn echter wel fiscaal aftrekbaar. Hierbij wordt echter wel een drempelbedrag gehanteerd.

Voor haar dienstverlening (intake, afspraakplanning, voorbereiding consult en nazorg) hanteert medi-call de volgende tarieven per afspraak. Alle tarieven zijn inclusief btw.

Soort consult Duur Tarief
Telefonisch consult 30 minuten € 175,00
Video/fysiek consult 60 minuten € 350,00
Telefonisch vervolgconsult 15 minuten € 87,50
Second opinion maatwerk € 350,00 per uur
Consult aan huis   € 350,00 per uur*


* Exclusief reiskosten en reisduur van de specialist.