medi-call

Privacyverklaring medi-call

1. Introductie

medi-call is een onderneming die zich richt op het verzorgen van consultatieafspraken van klanten met zorgverleners en medisch specialisten, het ondersteunen bij het voorbereiden van deze consultatieafspraken met zorgverleners en medisch specialisten en het bieden van ondersteuning bij de nazorg nadat de voornoemde consultatieafspraken hebben plaatsgevonden.

Bij onze activiteiten is het nodig om persoonsgegevens van u te vragen en te verwerken. Dat doen we altijd zorgvuldig en in overeenstemming met de wet. In deze privacyverklaring informeren wij u over de volgende onderwerpen:

 • De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens
 • Welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en op basis van welke wettelijke grondslag
 • Uw recht van bezwaar tegen de verwerking
 • Uw overige rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Bewaartermijnen
 • Ontvangers van uw persoonsgegevens
 • Beveiliging van uw persoonsgegevens
 • Wijziging van de privacyverklaring


Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door medi-call bv, hierna aangeduid als “medi-call”. De actuele privacyverklaring kunt u altijd vinden op onze website, https://medi-call.nl.

2. De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens

Ten aanzien van de volgende categorieën van betrokkenen is medi-call bv de verwerkingsverantwoordelijke:

 • Bezoekers van de websites
 • Klanten van medi-call
 • Specialisten en/of artsen met wie medi-call samenwerkt
 • Leveranciers van medi-call
 • Sollicitanten bij medi-call
 • Ontvangers van medi-call nieuwsbrieven
 • Personen die een contact- of interesseformulier invullen
 • Personen die een klacht indienen
 • Personen die contact opnemen met medi-call
 • Bezoekers van medi-call kantoren en vestigingen

De contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke zijn:
medi-call bv
Boogschutterstraat 11 B
7324 AE Apeldoorn
info@medi-call.nl

3. Welke persoonsgegevens wij verwerken, waarom en op basis van welke wettelijke grondslag

Ons uitgangspunt is dat wij niet meer persoonsgegevens verwerken dan strikt noodzakelijk om de hier genoemde doeleinden te bereiken. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij voor verschillende categorieën van betrokkenen kunnen verwerken, voor welk doel wij dit doen en op basis van welke wettelijke grondslag:

3.1. Websitebezoekers

Als u onze websites bezoekt, dan plaatsen wij functionele, analytische en tracking cookies en/of vergelijkbare technieken zoals pixels. Hiermee verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Bezochte pagina’s en links;
 • Frequentie en duur van het bezoek;
 • Locatiegegevens en IP-adres.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn een correcte en optimale werking van de Websites en het meten van het gebruik van de websites. Wij gebruiken cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast gebruiken we cookies en/of vergelijkbare technieken om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten en deze te verbeteren. Tot slot plaatsen we cookies en/of vergelijkbare technieken die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan medi-call op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse heeft. Advertenties die door medi-call (dan wel door partners) worden aangeboden, kunnen worden afgestemd op uw profiel.

Bij uw eerste bezoek aan één van onze websites informeren wij u over deze cookies en/of vergelijkbare technieken en krijgt u de gelegenheid zelf te bepalen welke cookies en/of vergelijkbare technieken wij wel of niet mogen gebruiken. U kunt zich afmelden voor cookies en/of vergelijkbare technieken door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies en/of vergelijkbare technieken meer toelaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang, namelijk ons belang om het gebruik van de websites te kunnen meten zodat wij deze eventueel kunnen aanpassen of verbeteren, of uw toestemming waar dit wettelijk is vereist.

3.2. Klanten

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres en telefoonnummer;
 • Gegevens met betrekking tot uw gezondheid, zijnde de uitslagen van eerdere onderzoeken die u heeft ondergaan, eventueel door u gebruikte medicatie, allergieën en overige informatie die wij nodig hebben om te beoordelen welke specialist of arts het beste bij u past.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het aanbieden van onze diensten. Om te beoordelen welke specialist of arts het beste past bij uw behoeften, is het noodzakelijk dat wij gegevens verwerken over uw gezondheid. Zonder deze gegevens kunnen wij u niet doorverwijzen en kunnen wij u niet onze diensten aanbieden.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen. De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw gezondheidsgegevens is uw uitdrukkelijke toestemming, die u aan ons verleent voordat wij uw gegevens verwerken.

3.3. Specialisten en artsen

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, praktijknaam, adres;
 • (Zakelijk) e-mailadres en (zakelijk) telefoonnummer.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is de uitvoering van de samenwerking die wij met u aangaan.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u (dan wel de onderneming die u vertegenwoordigt), of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen.

3.4. Leveranciers

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van contactpersonen van leveranciers:

 • Naam, (zakelijk) e-mailadres en (zakelijk) telefoonnummer.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het afnemen van uw producten en/of diensten.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u (dan wel de onderneming die u vertegenwoordigt), of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen.

3.5. Ontvangers van de nieuwsbrief

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is om u te informeren over onze producten en diensten.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om u te informeren over onze producten en diensten of uw toestemming, voor zover de wet uw toestemming vereist.

3.6. Sollicitanten

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Interesses, werkervaring en overige informatie uit uw cv.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het beoordelen van uw sollicitatie en u eventueel op een later moment te kunnen benaderen voor een geschikte functie.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van een overeenkomst met u of om op uw verzoek voor de sluiting van de overeenkomst maatregelen te treffen of, indien vereist, uw toestemming.

3.7. Aanvragers van brochures en overig contact

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Organisatie.

De doeleinden waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken zijn de afhandeling van uw verzoek om informatie of brochures en om overig contact met u te onderhouden.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om u te voorzien van informatie over onze diensten en om contact met u te onderhouden.

3.8. Indieners van klachten

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam, e-mailadres en relevante informatie met betrekking tot uw klacht;
 • Telefoonnummer, straat, huisnummer, postcode en woonplaats (niet vereist);
 • Eventuele bijlagen die u meezendt.

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is de afhandeling van uw klacht.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang om uw klacht af te handelen en om onze producten en diensten te verbeteren.

3.9. Bezoekers van medi-call kantoren en vestigingen

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • NAW-gegevens
 • BSN nummer

Het doeleinde waarvoor wij uw persoonsgegevens verwerken is het beheren en organiseren van de bezoeken aan de medi-call kantoren.

De wettelijke grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang van een algemene bedrijfsadministratie en veiligheid, bijvoorbeeld in het geval van een ontruiming.

3.10. Noodzaak van de verwerking voor de uitvoering van een overeenkomst of vervulling van een wettelijke plicht

De gegevens onder de nummers 3.2 tot en met 3.4 en nummer 3.6 zijn noodzakelijk om de overeenkomst met u uit te kunnen voeren, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat de gegevens niet vereist zijn. Indien u de vereiste gegevens niet aan ons verstrekt, zijn wij niet in staat om de overeenkomst met u uit te voeren.

4. Uw recht van bezwaar tegen de verwerking

U kunt bezwaar maken tegen gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u van mening bent dat het gebruik van uw persoonsgegevens niet noodzakelijk is voor de uitvoering van onze activiteiten of het voldoen aan een wettelijke verplichting. U kunt bezwaar maken door ons een mail te sturen, met daarin duidelijk aangegeven waartegen u bezwaar maakt en voorzien van uw naam, adres en telefoonnummer aan info@medi-call.nl Wij zorgen ervoor dat wij binnen één maand aan uw verzoek voldoen. Bij complexe verzoeken kunnen wij deze termijn met twee maanden verlengen. Wij zullen u in dat geval binnen één maand van de verlenging op de hoogte stellen.

5. Uw overige rechten in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens

Naast het recht op bezwaar tegen de verwerking heeft u een aantal andere rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens:

5.1. Recht op inzage

U hebt recht op inzage van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat u kunt opvragen welke persoonsgegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die persoonsgegevens worden gebruikt.

5.2. Recht op rectificatie en beperking

Als u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist zijn, dan kunt u deze persoonsgegevens laten corrigeren. Ook heeft u het recht ons te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, ook voor de termijn die wij nodig hebben om uw verzoeken of bezwaren te beoordelen.

5.3. Recht op verwijdering

U kunt ons ook vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen uit onze systemen. Wij zullen aan uw verzoek voldoen, tenzij wij een dwingend, gerechtvaardigd belang hebben om de persoonsgegevens niet te verwijderen, dat zwaarder weegt dan uw privacybelang. Als wij de persoonsgegevens hebben verwijderd, kunnen wij om technische redenen niet alle kopieën van de persoonsgegevens onmiddellijk uit onze systemen en back-upsystemen verwijderen.

5.4. Recht op gegevensoverdracht

Ten slotte heeft u het recht ons te verzoeken mee te werken aan de overdracht van uw persoonsgegevens aan een andere partij. Alleen indien een verzoek onredelijk vaak wordt gedaan, onredelijk zware technische inspanningen vergt of onredelijk zware technische gevolgen heeft voor onze systemen, de privacy van anderen in gevaar brengt of uitermate onpraktisch is, zullen wij het verzoek weigeren. U kunt een verzoek indienen op de wijze zoals omschreven onder punt 5. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

6. Bewaartermijnen

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de doelen waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld, tenzij er een wettelijke grond is om uw gegevens langer te bewaren.

7. Ontvangers van uw persoonsgegevens

7.1. Categorieën van ontvangers

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met de volgende categorieën van ontvangers:

 • Gelieerde groepsvennootschappen, voor zover dit noodzakelijk is voor compliance, interne rapporten audit- of beveiligingsdoeleinden, of voor de uitvoering van een overeenkomst met betrokkenen;
 • Overheidsinstanties, rechtbanken, toezichthoudende autoriteiten, rechtshandhavingsinstanties of inlichtingendiensten, indien wij een wettelijke verplichting hebben om hen persoonsgegevens te verstrekken, zoals de Belastingdienst of de Nederlandse Arbeidsinspectie;
 • Onze accountant, juridische adviseurs en andere professionele dienstverleners die door ons zijn ingeschakeld om redenen van compliance;
 • Leveranciers van IT-diensten die wij gebruiken, zoals het Elektronisch Patiënten Dossier;
 • Leveranciers van diensten die wij gebruiken om de effectiviteit van onze diensten en websites te meten;
 • Derden die medi-call of één of meer van haar onderdelen willen kopen of geïnteresseerd zijn in het kopen ervan, met inbegrip van de partijen die zijn betrokken bij de advisering over een dergelijke transactie.

7.2. Internationale doorgiften

Deze ontvangers kunnen zich buiten de Europese Economische Ruimte (EER) bevinden. Wanneer wij gegevens waarvoor wij verantwoordelijk zijn, doorgeven aan landen buiten de EER (de zogenaamde ‘derde landen’), zorgen wij voor ‘passende waarborgen’. Meer specifiek leggen wij de ontvangers van persoonsgegevens contractuele verplichtingen op om uw gegevens te beschermen met behulp van de modelcontractbepalingen (SCC's) zoals goedgekeurd door de Europese Commissie. Wij zullen vooraf (waar nodig met de hulp van de ontvangers in derde landen) per geval beoordelen of de wetgeving of praktijk van het derde land afbreuk doet aan de doeltreffendheid van de SCC's. In die gevallen zullen wij aanvullende maatregelen nemen om de leemten in de bescherming op te vullen en deze op het door de EU-wetgeving vereiste niveau te brengen. Op uw verzoek zullen wij een kopie van de door ons gesloten SCC’s met u delen.

8. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen alle redelijke, passende, technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, vernietiging, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging van uw persoonsgegevens tegen te gaan.

9. Wijziging van de Privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om de bepalingen van de privacyverklaring eenzijdig te wijzigen. De meest actuele versie van de privacyverklaring is beschikbaar via https://medi-call.nl.