Korte consulten: kwaliteit vs. kwantiteit in de zorg.

Korte consulten: kwaliteit vs. kwantiteit in de zorg.
Paul Bouter
door Paul Bouter | Internist-Endocrinoloog
20 juni 2024
leestijd  leestijd

De trend van korte, oppervlakkige consulten bij artsen is een groeiend probleem in de Nederlandse gezondheidszorg. Deze ontwikkeling heeft aanzienlijke gevolgen voor zowel de kwaliteit van de zorg als de tevredenheid van patiënten.

Oorzaken van korte consulten

Efficiëntie en kostenbesparing De druk om efficiëntie te verhogen en kosten te besparen heeft geleid tot kortere consulten. Artsen moeten meer patiënten per dag zien, wat resulteert in minder tijd per consult.

Personeelstekorten Er is een tekort aan zorgpersoneel, waaronder huisartsen en medisch specialisten. Dit dwingt zorgverleners om hun tijd te verdelen over meer patiënten, wat de consulten verkort.

Administratieve lasten De toename van administratieve taken vermindert de tijd die artsen met patiënten kunnen doorbrengen. Dit leidt tot een focus op administratieve taken in plaats van patiëntenzorg.

Gevolgen voor de kwaliteit van zorg

Verminderde diagnostische nauwkeurigheid
Korte consulten beperken de tijd voor een grondige anamnese en lichamelijk onderzoek. Dit kan leiden tot gemiste of vertraagde diagnoses, wat de gezondheid van patiënten in gevaar brengt.

Gebrek aan persoonsgerichte zorg
Persoonsgerichte zorg is moeilijk te realiseren in korte consulten. Dit kan leiden tot een gevoel van onpersoonlijkheid en ontevredenheid bij patiënten.

Onvoldoende tijd voor vragen en uitleg
Patiënten hebben vaak niet genoeg tijd om al hun vragen te stellen of om de uitleg van hun arts volledig te begrijpen. Dit kan resulteren in verwarring en een gebrek aan naleving van behandelingsplannen.

Impact op patiënttevredenheid

Gevoel van ongehoord zijn
Patiënten voelen zich vaak niet gehoord of begrepen tijdens korte consulten. Dit kan leiden tot frustratie en minder vertrouwen in de zorgverlener.

Verminderde continuïteit van zorg
Korte consulten dragen bij aan een gebrek aan continuïteit van zorg, vooral wanneer patiënten steeds verschillende artsen zien. Dit kan de kwaliteit van de zorg negatief beïnvloeden en de tevredenheid verminderen.

 

Voorbeelden en oplossingen

Flexdokters model
Het Flexdokters model toont aan dat alternatieve werkvormen mogelijk zijn die meer tijd en autonomie voor artsen bieden. Dit model bevordert kleinschalig praktijkhouderschap en continuïteit van zorg. Dit wordt zowel door artsen als patiënten gewaardeerd.

E-consulten
E-consulten kunnen een oplossing bieden door patiënten de mogelijkheid te geven om efficiënt contact te hebben met hun arts zonder fysiek bezoek. Dit kan de druk op fysieke consulten verminderen en meer tijd vrijmaken voor diepgaandere gesprekken tijdens persoonlijke afspraken.

De oplossing van medi-call

Bij medi-call begrijpen wij dat onzekerheid over uw gezondheidssituatie stress en onrust kan veroorzaken. Wij geloven sterk in het recht van elke patiënt op persoonlijk, snel en betrouwbaar medisch advies door een ervaren specialist die alle aandacht heeft voor u. Onze benadering biedt zekerheid en rust door uitgebreide consulten, snelle begeleiding en maatwerk-advies.

Onze werkwijze:

Intake binnen 1 werkdag: Bel of meld u aan voor een intake binnen 1 werkdag. Snelle begeleiding: Begeleiding bij het verzamelen van relevante informatie en binnen 2 weken een afspraak met een ervaren medisch specialist. Soms eerder, nooit later. Maatwerk-advies: Na 1 week ontvangt u een verslag met maatwerk-advies voor verdere voortgang.

Conclusie

De trend van korte, oppervlakkige consulten in de Nederlandse gezondheidszorg brengt aanzienlijke uitdagingen met zich mee. Het verkorten van consulten om efficiëntie en kostenbesparingen te realiseren, gaat vaak ten koste van de kwaliteit van zorg. Hierdoor wordt het voor artsen moeilijker om grondige diagnoses te stellen en persoonsgerichte zorg te bieden. Bovendien voelen patiënten zich vaak ongehoord en ontevreden door de beperkte tijd die ze krijgen, wat hun vertrouwen in de zorgverlener kan verminderen.

Het is cruciaal om oplossingen te zoeken die de balans tussen kwaliteit en kwantiteit herstellen. Het aanpakken van deze problemen is essentieel om de tevredenheid en gezondheid van patiënten te waarborgen.

delen