Longkanker symptomen

Samenvatting Samenvatting

Samenvatting

Longkanker is een ernstige aandoening die jaarlijks duizenden Nederlanders treft. De symptomen van longkanker kunnen subtiel beginnen en worden vaak pas in een later stadium opgemerkt. Samengevat:

 • Aanhoudende hoest is een van de meest voorkomende symptomen;
 • Kortademigheid en pijn bij het ademen kunnen optreden;
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies en vermoeidheid zijn waarschuwingssignalen;
 • Bloed ophoesten is een alarmerend symptoom dat direct medische aandacht vereist;
 • Vroege herkenning van symptomen is cruciaal voor een betere prognose;
 • Bij aanhoudende klachten is het belangrijk om een medisch specialist te raadplegen.

Uitleg

Longkanker ontstaat wanneer cellen in de longen ongecontroleerd gaan delen en een tumor vormen. De symptomen van longkanker ontwikkelen zich vaak geleidelijk en kunnen in het begin moeilijk te onderscheiden zijn van alledaagse klachten. Het is belangrijk om te begrijpen dat de aanwezigheid van deze symptomen niet automatisch betekent dat u longkanker heeft, maar wel reden is om alert te zijn en uw huisarts te raadplegen.

De symptomen kunnen variëren afhankelijk van het type longkanker, de locatie van de tumor en het stadium van de ziekte. Sommige mensen ervaren meerdere symptomen, terwijl anderen weinig tot geen klachten hebben in de vroege stadia. Dit maakt vroege detectie van longkanker uitdagend, maar des te belangrijker.

Symptomen

De meest voorkomende symptomen van longkanker zijn:

 • Aanhoudende hoest: Een hoest die langer dan drie weken aanhoudt of verergert, is een belangrijk waarschuwingssignaal;
 • Kortademigheid: Moeite met ademhalen, vooral bij inspanning, kan duiden op longkanker;
 • Pijn in de borst: Scherpe of doffe pijn bij het ademen of hoesten;
 • Bloed ophoesten: Ook kleine hoeveelheden bloed in het slijm zijn reden tot zorg;
 • Onverklaarbaar gewichtsverlies: Significant gewichtsverlies zonder duidelijke oorzaak;
 • Vermoeidheid: Aanhoudende, extreme vermoeidheid die niet verbetert met rust;
 • Terugkerende luchtweginfecties: Frequente bronchitis of longontsteking kan een teken zijn;
 • Heesheid: Een aanhoudende verandering in de stem;
 • Zwelling in het gezicht of de nek: Dit kan wijzen op een obstructie van bloedvaten.

Oorzaken 

De primaire oorzaak van longkanker is blootstelling aan schadelijke stoffen die de longcellen beschadigen. De belangrijkste risicofactoren zijn:

 • Roken: Verantwoordelijk voor ongeveer 80-90% van alle longkankergevallen;
 • Passief roken: Regelmatige blootstelling aan sigarettenrook van anderen;
 • Radongas: Een natuurlijk voorkomend radioactief gas in sommige gebouwen;
 • Asbest: Langdurige blootstelling, vaak in bepaalde beroepen;
 • Luchtvervuiling: Vooral in stedelijke gebieden met veel fijnstof;
 • Genetische factoren: Sommige mensen hebben een verhoogd risico door hun genetische aanleg;
 • Eerdere longziekten: Zoals COPD of longfibrose kunnen het risico verhogen.

Advies bij vermoeden van longkanker

Als u een of meer symptomen van longkanker ervaart, is het cruciaal om de volgende stappen te ondernemen:

 • Raadpleeg uw huisarts: Maak zo snel mogelijk een afspraak voor een grondig onderzoek.
 • Houd een symptoomdagboek bij: Noteer wanneer en hoe vaak u symptomen ervaart.
 • Stop met roken: Als u rookt, is nu het moment om te stoppen. Vraag hulp bij het stoppen.
 • Vermijd blootstelling aan schadelijke stoffen: Minimaliseer contact met bekende carcinogenen.
 • Verbeter uw leefstijl: Een gezond dieet en regelmatige beweging kunnen uw algehele gezondheid verbeteren.
 • Wees open over uw zorgen: Deel uw bezorgdheid met familie en vrienden voor emotionele steun.

Behandeling 

De behandeling van longkanker is afhankelijk van het type, stadium en de algemene gezondheid van de patiënt. Mogelijke behandelingen omvatten:

 • Chirurgie: Verwijdering van de tumor en omliggend weefsel.
 • Radiotherapie: Gerichte bestraling om kankercellen te doden.
 • Chemotherapie: Medicijnen die kankercellen in het hele lichaam aanpakken.
 • Immunotherapie: Versterking van het eigen immuunsysteem om kanker te bestrijden.
 • Doelgerichte therapie: Medicijnen die specifieke kenmerken van kankercellen aanvallen.

Wat nu? 

Als u symptomen van longkanker ervaart of tot een risicogroep behoort:

1. Maak direct een afspraak met uw huisarts voor een eerste evaluatie.
2. Bereid u voor op mogelijke vervolgonderzoeken zoals een röntgenfoto of CT-scan.
3. Overweeg om te stoppen met roken en zoek professionele hulp hierbij indien nodig.
4. Informeer uzelf over longkanker via betrouwbare bronnen.
5. Bespreek uw zorgen en vragen open met uw zorgverleners.

Aanvullende informatie

Voor een grondige evaluatie van uw symptomen en persoonlijk advies, raden wij u aan een afspraak te maken met een van onze medisch specialisten bij medi-call. Onze ervaren artsen kunnen u voorzien van de beste zorg en begeleiding.

Vragen uit de praktijk

1. Kan longkanker voorkomen worden?
Hoewel longkanker niet altijd te voorkomen is, kunt u uw risico aanzienlijk verlagen door: niet te roken of te stoppen met roken

2. Hoe vaak moet ik me laten screenen als ik tot een risicogroep behoor?
De frequentie van screening hangt af van uw individuele risicofactoren. Over het algemeen wordt voor hoogrisicopatiënten (bijvoorbeeld zware rokers of ex-rokers) jaarlijkse screening met een lage-dosis CT-scan aanbevolen. Het is belangrijk om dit met uw medisch specialist te bespreken, die een persoonlijk screeningsplan kan opstellen op basis van uw specifieke situatie.

3. Zijn er alternatieve behandelingen voor longkanker?
Hoewel de standaardbehandelingen (chirurgie, chemotherapie, radiotherapie, immunotherapie en doelgerichte therapie) de meest effectieve opties zijn, kunnen sommige patiënten baat hebben bij aanvullende therapieën zoals:Acupunctuur voor pijnbestrijding

4. Wat is de overlevingskans bij vroege detectie van longkanker?
De overlevingskans bij longkanker verbetert aanzienlijk bij vroege detectie. Voor niet-kleincellige longkanker, het meest voorkomende type:Stadium I: De 5-jaars overlevingskans is ongeveer 60-80%

5. Hoe lang duurt het herstel na een longkankerbehandeling?
Het herstelproces na longkankerbehandeling varieert per persoon en is afhankelijk van het type behandeling, de uitgebreidheid van de ziekte en uw algehele gezondheid. Na een operatie kan het fysieke herstel 6-8 weken duren, maar volledig herstel kan maanden in beslag nemen. Bij chemotherapie of bestraling kunnen de bijwerkingen weken tot maanden aanhouden na het beëindigen van de behandeling. Uw medisch team bij medi-call kan u een meer specifieke tijdlijn geven gebaseerd op uw individuele situatie.

6. Kan ik nog sporten of werken tijdens mijn longkankerbehandeling?
In veel gevallen is het mogelijk en zelfs aan te raden om te blijven bewegen en, indien mogelijk, te werken tijdens de behandeling. Lichaamsbeweging kan helpen bij het behoud van spiermassa, het verminderen van vermoeidheid en het verbeteren van uw algemene welzijn. De intensiteit en het type activiteit moeten worden aangepast aan uw conditie en behandelingsschema. Overleg altijd met uw behandelend arts bij medi-call over wat voor u haalbaar en veilig is.

Voor meer gedetailleerde informatie over deze en andere vragen, nodigen wij u uit om een afspraak te maken met een van onze medisch specialisten. Zij kunnen u voorzien van persoonlijk advies dat is toegespitst op uw specifieke situatie en zorgen.

Let op: Bij verdenking van ernstige aandoeningen zoals longkanker, raden wij aan om direct contact op te nemen met uw huisarts. Bij longkanker is snelle diagnostiek cruciaal. Vertraging kan leiden tot een verslechtering van de prognose, omdat longkanker vaak snel vordert, soms binnen weken. Bijna alle long-oncologische behandelcentra bieden sneldiagnostiek aan met een doorlooptijd van enkele dagen tot maximaal 2-3 weken. Ons doel is om u te ondersteunen met aanvullend advies, maar voor diagnostiek en spoedeisende zaken is de huisarts uw eerste aanspreekpunt.

delen